ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อขวดบรรจุน้ำยาแอนติซีรัม ขนาด 10 มิลลิลิตร จำนวน 500,000 ชุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.