ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80° C แบบนอน จำนวน 1 ตู้ และตู้แช่แข็งอัตโนมัติ – 80 องศาเซลเซียสแบบยืน จำนวน 1 ตู้

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.