ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อตู้ปราศจากเชื้อ Biosafety Cabinet จำนวน 2 ตู้

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.