ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อ ORACLE License

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.