ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งชนิดยีนขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน 2 ตู้

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.