ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจ้างสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบสารสนเทศจัดเก็บเอกสาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.