ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต ชนิด 4 หัว จำนวน 2 ชุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.