ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื้อน้ำยาตรวจหา เชื้อไวรัส เอช ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟิลิส

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.