ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่องจ้างทำเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2565 จำนวน 30,000 ตัว

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.