ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส เอช ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟิลิส

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.