ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.