ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อไวรัส เอช ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟิลิส สำหรับฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต/ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.