ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อถุงกระดาษ Grocery Bag 1 ชั้น พร้อมพิมพ์โลโก้ จำนวน 5,400 แพ็ค (แพ็ค X 100 ชิ้น)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.