ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยกเลิกประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.