ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.