ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.