ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.