ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเอชแอลเอ ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) จำนวน 26,000 ชุดทดสอบ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.