ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Rabbit Complement Class I (ABC) จำนวน 1,000 มิลลิลิตร และ Rabbit Complement Class II (DR) จำนวน 1,000 มิลลิลิตร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.