ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างผลิตน้ำดื่มสำหรับผู้บริจาคโลหิต ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 498,960 ขวด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.