ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จังหวัดเชียงใหม่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.