ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างรถรับบริจาคโลหิต จำนวน 5 คัน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.