ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างผลิต Thermoforming top film (M) จำนวน 30,000 เมตร และ Thermoforming bottom film (M) จำนวน 30,000 เมตร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.