ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งและเขย่าถุงโลหิตอัตโนมัติพร้อมระบบ จำนวน 50 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.