ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต (แบบพกพา) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.