ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิซิเบิล พร้อม Software ประมวลผล จำนวน 1 ชุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.