ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.