ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องชั่งไฟฟ้าพร้อมจานชั่งแบบพับเก็บได้ Model Midrics2+IF flat bed จำนวน 1 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.