ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด แบบอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.