ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเบอร์โลหิต จำนวน 32,000,000 ดวง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.