ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อแก้วกระดาษ ขนาด 8 ออนซ์ จำนวน 2,000,000 ใบ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.