ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาการจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพัสดุระหว่าง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ งานบริการโลหิตแห่งชาติ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและนำส่งพัสดุโรงพยาบาลสาขาทั่วประเทศ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.