ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกนเนอร์และระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) และฐานข้อมูล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ (รวมอะไหล่) ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.