ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (รวมอะไหล่แต่ไม่รวมแบตเตอรี่) ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.