ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างขนส่งโลหิตและผลิตภัณฑ์ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จำนวน 2 รายการ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.