ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาซองประกวดราคาซื้อผ่นตรวจฮีโมโกลบิน จำนวน 1,430,000 แผ่น

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.