ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกนเนอร์ และระบบการจัดการฐานข้อมูล และฐานข้อมูลขอลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์รับบริจาคและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.