ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์และระบบการจัดการฐานข้อมูล ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.