ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ จำนวน 58 เตียง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.