ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงแบบพกพา จำนวน 65 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.