ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างขนส่งโลหิตและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.