ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 15 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.