ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อไวรัส เอช ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟิลิส

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.