ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อ TISSUE CULTURE FLASK 175 cm จำนวน 15,040 อัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 10/2565

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.