ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (mask 3 ชั้น) จำนวน 20,000 กล่อง (กล่อง x 50 ชิ้น) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 8/2565

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.