ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อผ้าก๊อต 2″ x 2″ 12 ชั้น ปราศจากเชื้อจำนวน 1,200,000 ชิ้น ( 2 ชิ้น แพ็ค/ซอง) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 6/2565

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.