ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อถุงมือสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 4 ราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 5/2565

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.