ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อถุงพลาสติกจำนวน 7 ราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 4/2565

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.