ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อถุงพลาสติกจำนวน 6 ราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 3/2565

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.