ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเชิญชวน ซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อ เอช ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟิลิส สำหรับฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต/ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.